Geen zorgverzekering

Zonder zorgverzekering in Nederland is Artabana voor jou een reëele mogelijkheid om toch kosten van medische behandelingen veilig te kunnen stellen.
Als 1 van de pakweg 300.000 Nederlanders zonder zorgverzekering, heb je het al niet gemakkelijk. Wellicht is het CAK al bezig om samen met het CJIB jou met alsmaar hoger wordende boetes tot een verzekering bij een der duurste maatschappijen af te dwingen.
Gelukkig komt in die situatie wellicht een kentering, omdat rechtbank Rotterdam op 18 april 2018 bepaald heeft dat een contract tussen jou en de zorgverzekeringsmaatschappij overlegd moet kunnen worden; anders is er geen overeenkomst.
Dat gaat ons niet ver genoeg. Binnen Artabana zijn we van mening dat niemand gedwongen kan worden tot het afsluiten van een contract met een commerciële onderneming (de zorgverzekeringsmaatschappij).
We zullen komend jaar bij een andere rechtbank  pogen die wettelijke verplichting tot het hebben van een zorgverzekering te laten toetsen.

Ook voor jou is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een Lokale Groep; en dat kan rustig een groep zijn, waarin de andere deelnemers wèl een zorgverzekering hebben. Het enige wat voor jou anders is, is de maandpremie. Die zal hoger moeten zijn; zo rond de € 120,- per maand. Dit is omdat alle kosten voor medische behandelingen uit de kas van de groep moeten komen. En zou bijv. een chemotherapie € 50.000,- kosten, dan is het
vrijwel zeker dat zo'n bedrag niet in kas zal zitten; zeker niet bij een groep die nog vrij recent opgestart is.
In zo'n geval kan jouw groep een aanvraag indienen bij Artabana Duitsland. Daar is er inmiddels een solidariteitskas van meer dan vier miljoen euro, waarvoor een aanvraag ingediend kan worden.