Geldverspilling in de zorg

29 jan:
Hoe het niet moet, kun je lezen in dit artikel van de Gelderlander.
Het was voor ons een mooie gelegenheid om contact te zoeken met de redactie van de Gelderlander om aandacht te vragen voor de Artabana Solidariteitsgemeenschap. Want Artabana heeft geen directie, geen bonussen en al helemaal geen streven naar winst.
Wij schreven: "Geachte mevrouw/mijnheer, Hartelijk dank voor het onthullende en onthutsende artikel.Wat hieraan "positief" is, is het gegeven dat kleinere bedrijven met een bewust gekozen platte organisatiestructuur heel kostenefficiënt werken kunnen. Dit in tegenstelling tot de grote zorgverzekeraars, waar bureaucratische waterhoofden ontstaan; nog afgezien van het feit dat 52 zorgverzekeraars uiteindelijk terug te herleiden zijn tot slechts 3 marktpartijen.Zodoende leek het ons nuttig om de redactie op de hoogte te brengen van onze recent gestarte  Artabana solidariteitsgemeenschap, waar totaal geen management bestaat, doordat de mensen zelf alles in eigen hand hebben. Omdat die mensen daarnaast ook 100% keuzevrijheid van reguliere en/of alternatieve behandelwijzen hebben, rekenen wij op een gestage groei van het aantal deelnemers.
Juist omdat het Artabanateam gevestigd is in de Gelderse plaats Gendt, leek mij dat voor u wetenswaardig."
Wij wachten rustig af. Al in december wilde de redactie van Een Vandaag alles van ons weten, maar bleef het stil toen er niks "smakelijks" te noteren viel over a-socialen, die geen zorgverzekering wensten. We zijn benieuwd of de redactie van de Gelderlander wèl echt in Artabana geïnteresseerd is.