"Zij" zitten weer op de centen ten koste van doodzieke mensen.

21 maart 2019:
Heb jij de uitzending van Kassa gezien vanavond?
"Zorg"verzekeraars laten doodzieke mensen en hun familie/vrienden in de kou staan door wettelijk toegestane zorg niet of in onvoldoende mate te betalen. Zodat zieken en hun familie in hun laatste levensdagen geconfronteerd worden met ellende.
Volkomen ontoelaatbaar!
Dat zou (en zal) bij Artabana niet gebeuren.
Logisch, want bij Artabana staat de mens en solidariteit op de eerste plaats. Dan komt er een hele tijd niets en dan pas is -geld- aan de orde. Geld dat er altijd in ruime mate voorhanden is dankzij de aanwezige kasreserves.
Het is onze collectieve pech dat in dit beginjaar 2019 de wettelijk afgedwongen zorgverzekeringsplicht ons dwingt om dit systeem van boekhouders en centenknijpers in stand te houden in plaats van volmondig ons eigen geld in Artabana te kunnen steken. Laten we hopen dat we die verzekeringsplicht dit jaar kunnen doen stoppen.
En tot die tijd is het in jouw eigen belang om toch bij Artabana te zitten. Want ieder van ons kan het zomaar overkomen wat die mensen uit in de Kassa-uitzending overkomen is.